• S1 Sportback
  S1 Sportback
  Pris: från 319 200 SEK Månadsbetalning 1 846 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 7,2–7,1 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 168–166 g/km

 • A3 Sportback e‑tron
  A3 Sportback e‑tron
  Pris: från 401 400 SEK Månadsbetalning 1 742 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 1,8–1,6 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 40–36 g/km

 • A3 Sportback g-tron
  A3 Sportback g-tron
  Pris: från 254 000 SEK Månadsbetalning 1 509 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 5,4–5,0 m³/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 126–89 g/km

 • A3 Sedan
  A3 Sedan
  Pris: från 260 400 SEK Månadsbetalning 1 617 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 5,9–3,9 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 136–102 g/km

 • A3 Cabriolet
  A3 Cabriolet
  Pris: från 335 200 SEK Månadsbetalning 1 909 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 6,3–4,4 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 144–115 g/km

 • S3 Sportback
  S3 Sportback
  Pris: från 457 500 SEK Månadsbetalning 2 921 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 6,6–6,5 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 152–149 g/km

 • S3 Sedan
  S3 Sedan
  Pris: från 465 500 SEK Månadsbetalning 2 988 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 6,5–6,4 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 151–148 g/km

 • S3 Cabriolet
  S3 Cabriolet
  Pris: från 506 000 SEK Månadsbetalning 3 330 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 6,8–6,7 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 156–153 g/km

 • RS 3 Sportback
  RS 3 Sportback
  Pris: från 551 700 SEK Månadsbetalning 3 717 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 8,4–8,3 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 192–189 g/km

 • RS 3 Sedan
  RS 3 Sedan
  Pris: från 567 300 SEK Månadsbetalning 3 850 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 8,4–8,3 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 192–189 g/km

 • Q7 e-tron quattro
  Q7 e-tron quattro
  Pris: från 855 100 SEK Månadsbetalning 4 842 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 1,9–1,8 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 50–48 g/km

 • SQ7 TDI
  SQ7 TDI
  Pris: från 950 000 SEK Månadsbetalning 7 100 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 7,6–7,2 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 199–190 g/km

 • TT Roadster
  TT Roadster
  Pris: från 358 500 SEK Månadsbetalning 2 080 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 6,9–5,8 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 158–132 g/km

 • TTS Coupé
  TTS Coupé
  Pris: från 532 900 SEK Månadsbetalning 3 559 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 7,3–6,7 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 168–155 g/km

 • TTS Roadster
  TTS Roadster
  Pris: från 556 400 SEK Månadsbetalning 3 759 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 7,5–6,9 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 173–159 g/km

 • TT RS Coupé
  TT RS Coupé
  Pris: från 693 700 SEK Månadsbetalning 4 925 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 8,4–8,2 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 192–187 g/km

 • TT RS Roadster
  TT RS Roadster
  Pris: från 717 200 SEK Månadsbetalning 5 125 SEK (Bilförmån)

  Förbrukning, blandad körning: 8,5–8,3 l/100 km

  CO₂-utsläpp, blandad körning: 194–189 g/km

Audi Mobilitetsgaranti > Garantier > Audi Sweden

Audi Mobilitetsgaranti

 • 1400x438_ADIV_P_10312.jpg
1400x438_ADIV_P_10312.jpg

En trygghet utan dess like.

Vad innebär Audi Mobilitetsgaranti?

Du som har en Audi av 1986 års modell eller senare får MobilitetsGaranti till nästa servicetillfälle enligt den för fordonet gällande serviceplanen utan extra kostnad när du genomfört Grundservice/LongLife Service (med eventuella tilläggsarbeten) på en Audi auktoriserad verkstad. MobilitetsGarantin ger dig följande vid ett akut driftstopp*.

När du behöver hjälp med bilen vid akut driftstopp/okörbar bil* ska du ringa vår larmcentral dygnet runt:
020-61 50 55 inom Sverige eller
+46-771-61 50 55 från övriga Europa

Vid utnyttjande av MobilitetsGarantin skall larmcentralen ovan alltid kontaktas för att hjälpa dig med bokningar och säkerställa att du inte behöver göra några onödiga kostnadsutlägg. Du får då hjälp dygnet runt med enklare arbeten direkt på plats, även akut påfyllning av olja, bränsle (max 5 liter) och kylvätska. Även starthjälp och skiftning** av punkterat hjul ersätts, alternativt för hjälp med reparationssats, TMS, beroende på bilens utrustningsnivå, dock inte själva reparationen av däcket.

Vi lämnar ersättning upp till 1.800 kr för dessa enklare arbeten. Andra reparationer av bilen ersätts inte. Inte heller ersätts kostnaden för reparationer av bilen på grund av felaktigt handhavande eller att reparationsrekommendationer från servicetillfälletinte har åtgärdats.
Kan inte problemet ordnas på platsen där du blivit stående, bärgar vi din bil till närmaste auktoriserade Audiverkstad. MobilitetsGarantin täcker kostnaden för bärgningen.
Om bilen inte omedelbart går att reparera ersätts en hyr/lånebil under den tid som behövs för reparationen upp till 5 dygn utan milbegränsning** (om det är veckoslut eller helgdagar i direkt anslutning så ersätts även dessa dygn, dock max 7 dygn). Det enda du betalar är bränslet du använder och eventuella trängselskatter. Och egna eventuella tillägg/önskemål för hyrbil.
Som alternativ till hyr/lånebil eller hotell erbjuder vi resa med flyg eller tåg för att genomföra den planerade resan till det ursprungliga resmålet.** Kostnaden ersätts för alla i bilen, upp till 4.500 kr per person.
Som alternativ till hyr/lånebil eller alternativ resa ersätts, för alla i bilen, övernattning på hotell inkl frukost, under den tid som behövs för reparationen, dock högst 5 dygn, gäller ej på hemorten.**
Ersättning för kostnader för eventuell flygfrakt, budbil eller expressfrakt för en snabb anskaffning av reservdelar vid ett mobilitetsfall ersätts av MobilitetsGarantin.
Extra kostnader upp till 300 kr för telefon, parkering etc. som du haft i samband med driftstoppet, ersätts inom MobilitetsGarantin mot uppvisande av kvitton.
Återtransport av din bil efter reparation sker inom Sverige. Detta sköts av Audiverkstaden och kostnaden för detta ersätts upp till 5.000 kr. Alternativt att du själv hämtar din bil hos verkstaden.
Ersättning för resekostnader till aktuell Audiverkstad lämnas till dig med upp till 5.000 kr.
Om du använt taxi (alternativt buss eller tåg) i samband med mobilitetsfallet så ersätts färdkostnaden upp till 800 kr inom MobilitetsGarantin. Gäller ej vid punkterat däck.

Detta ingår inte i MobilitetsGaranti

Uteslutna är skador:

 • Som beror på olycksfall eller annan yttre påverkan (t.ex stöld, stenskott) eller bristande skötsel eller felaktig användning.
 • Som har uppkommit genom avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende från ägarens, förarens eller en passagerares sida.(t.ex glömt lyset eller radio påslagen)
 • Som har förorsakats genom förändringar av bilen eller montering av reservdelar/tillbehör som AUDI AG inte har tillåtit.
 • Som har till följd av ej fackmannamässig reparation.
 • Skador som uppkommer till följd av icke eller felaktigt utförda servicereparationsarbeten hos icke auktoriserade verkstäder.
 • Som har uppstått till följd av deltagande i motorsporttävlingar, mobilisering, katastrofinsatser eller liknande händelser.
 • Som beror på krig, inre oroligheter, jordbävningar eller andra fall av force majeure.
 • Som beror på att reparationsrekommendationerna i samband med Grundservice/ LongLife Service inte har utförts.
 • Som beror på fel som var kända för kunden och som inte utan dröjsmål åtgärdats.
 • Om bilen omfattas av körförbud eller är avställd.

*Definition för driftstopp: Med akut okörbar bil menas att bilen inte kan köras med egen kraft till verkstaden eller att tillverkaren inte tillåter vidare färd på grund av tekniska omständigheter.
** Fri hyrbil/lånebil och fri övernattning på hotell ingår inte vid punkterat däck.

Hitta din Audi-återförsäljare 320x110_Serviceberater_Kundin_Counter_1.jpg

Hitta en närliggande Audi-återförsäljare eller -verkstad och ordna ett möte med dem direkt.