Frågor och svar > Audi tjänstebil > Audi Sverige

Frågor och svar

  • Vanliga frågor och svar

    Header.jpg

Vanliga frågor och svar

Header.jpg

Vanliga frågor och svar om tjänstebilar.

Vad menas med förmånsvärde?
Förmånsvärdet är den skattepliktiga förmånen för att tjänstebilen används privat. Förmånsbeloppet läggs på din bruttolön och skatt dras sedan på det beloppet. Skatten baseras på din skattetabell exempelvis 50%, vilket då blir kostnaden för dig som förare. Förmånsvärdet kan även reduceras hur om du kör mycket i tjänsten, reduktion för miljöbil och avdrag kan göras för resor till och från jobbet.
Ingår drivmedel i förmånsvärdet?
Föraren står för den rörliga kostnaden för sin privata körning. Drivmedlet ingår inte i bilens förmånsvärde. Arbetsgivaren kan hantera drivmedlet på två olika sätt: antingen kompensera drivmedelskostnaden vid tjänsteresor eller ge drivmedlet som löneförmån.
Vad är prisbasbelopp?
Prisbasbeloppet sätts årsvis av Regeringen och är för år 2018 satt till 45 500 kr (år 2017: 44 800 kr). Vid beräkning av prisbasbeloppsgräns exempelvis 7,5 utgå från bilens nettopris, avdraget efter eventuell rabatt/företagsrabatt.
Vad innebär Business Lease?
Audi Business Lease är en finansieringslösning för företag som ger dig en attraktiv månadskostnad och ett tryggt bilagande. Du betalar ingen insats och behöver inte heller tänka på bilens restvärde. Efter avtalstidens slut lämnar du helt enkelt tillbaka bilen till din Audiåterförsäljare. Med Audi Business Lease samlas ditt företags bilutgifter för finansiering, serviceavtal och försäkring på en faktura.
Vad är fördelen med Leasing?
Momsen på leasingavgiften oftast är till hälften avdragsgill, dessutom för att leasing är en finansieringsform som löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar. Kapital som ägarna förväntar sig en avkastning på. Det belastar inte heller företagets övriga säkerheter som kan behövas för att få krediter och det frigör likviditet genom att inte använda bolagets pengar.
Vad innebär operationell leasing?
Operationell leasing är att leasegivaren/återförsäljaren bär den ekonomiska risken förknippad med ägandet av leasingobjektet, det vill säga bilens restvärde. Efter avtalstidens slut lämnar du helt enkelt tillbaka bilen till din Audiåterförsäljare.
Vad är fördelen med Serviceavtal?
Med Audi Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på bilen. Ditt företag betalar en fast månadskostnad för kommande service och reparationer, vilket underlättar budgetering och uppföljning.
Vad är fördelen med Audi Försäkring?
Audi Försäkring är anpassad för just Audi. Skadejouren är bemannad dygnet runt. Skadebesiktning görs av din närmaste Audiverkstad, som självklart också tar hand om eventuella reparationer. Din bil repareras lika självklart med Audi Originaldelar för att säkra den höga kvaliteten på vårt materialval och andrahandsvärdet.