Bonus-malus > Audi tjänstebil > Audi Sverige

Bonus-malus

  • Header.jpg
Header.jpg

Bonus-Malus

Bonus-Malus är det svenska systemet för att beräkna fordonsskatt. Bilar med höga utsläppsvärden straffas med en förhöjd fordonsskatt (malus) medan bilar med låga utsläppsvärden får en bonus. Bonus-Malus infördes för att uppmuntra till klimatsmarta val av bilar.

Vilka gränsvärden gäller?

  • Förhöjd fordonsskatt på bilar med högt CO2 (över 95 g) de första 3 åren – Detta kallas ”Malus”.
  • Bilar med lågt CO2 (under 61 g) och gasbilar premieras med en ”Bonus”.
  • Bonusen är ett engångsbelopp mellan 10 000 kr - 60 000 kr och betalas ut 6 månader efter leverans.
Vad är syftet med Bonus-Malus?
Syftet med Bonus-Malus är att uppmuntra till mer klimatsmarta val av bilar. Tanken med Bonus-Malus-systemets utformning är att den höjda skatten (malus) för bilar med höga utsläpp ska finansiera bonusen som betalas ut för bilar med låga utsläpp.
Vilket CO2-värde ligger till grund för att beräkna Bonus-Malus?
Sedan den nya körcykeln WLTP infördes får alla bilar två olika typer av utsläppsvärden i sitt registreringsbevis. Fram till 31 december 2019 används det lägsta blandande CO2-värdet (vanligtvis NEDC/NEDC-korr). För bilar som registreras fr.om. 1 januari 2020 kommer det högsta blandande värdet (vanligtvis WLTP) att användas.

Så fungerar Bonus-Malus: Beräkning av årlig fordonsskatt

Så fungerar Bonus Malus: Beräkning av årlig fordonsskatt