Bonus-malus > Audi tjänstebil > Audi Sverige

Bonus-malus

  • Header.jpg
Header.jpg

Bonus-Malus

Den 1 juli 2018 infördes ett nytt system för årlig fordonsbeskattning och ett nytt bonussystem som ersätter tidigare miljö- och supermiljöbilsdefinitioner. Bonus-Malus infördes för att uppmuntra till mer klimatsmarta val av bil.

Vad är skillnaden mot tidigare villkor?

  • Skärpta gränsvärden (från 111 till 95 g CO2).
  • Förhöjd fordonsskatt på bilar med högt CO2 (över 95 g) de första 3 åren – Detta kallas ”Malus”.
  • Bilar med lågt CO2 (under 61 g) och gasbilar premieras med en ”Bonus”.
  • Bonusen är ett engångsbelopp mellan 10 000 kr -60 000 kr och betalas ut 6 månader efter leverans.
  • Miljöbilsdefinitionen (5-årig skattebefrielse) och supermiljöbilspremien försvinner.
Varför införs Bonus-Malus?
För att uppmuntra till mer klimatsmarta val av bil. Tanken med Bonus-Malus-systemets utformning är att den höjda skatten (malus) för bilar med höga utsläpp ska finansiera bonusen som betalas ut för bilar med låga utsläpp.
Viktiga datum?
Sedan 1 juli 2018 tillämpas det nya systemet för registrering av nya bilar.
Vad händer med supermiljöbilspremien?
Den tidigare supermiljöbilspremien utgick samtidigt som den nya bonusen infördes. Bilar med ett CO2-värde under 61 g, registrerade efter 1 juli,  får en bonus som blir större ju lägre CO2-utsläppet är. För en helt eldriven bil som släpper ut 0 g är beloppet 60.000 kr (20.000 högre än supermiljöbilspremien). För varje gram minskar bonusen med 833 kr, ned till det lägsta beloppet 10.000 kr vid ett utsläpp på 60 gram. För en laddhybrid som släpper ut  48 g blir beloppet motsvarande den gamla supermiljöbilspremien (20.000 kr). 
Vad blir mest förmånligt, diesel- eller bensinbil?

Bensinbilarna drabbas procentuellt sett av en högre skatteökning än dieselbilar. Dessutom kan man på grund av bensinbilarnas högre CO2-utsläpp generellt sett säga att den årliga skatten blir likvärdig för två bensin- och dieselbilar av samma modell med likvärdig motorstyrka.

Ett annat, mycket förmånligt alternativ sett till både ekonomi och låg miljöpåverkan är att välja någon av Audis gasdrivna g-tron-modeller. Dessa får ingen malus, samtidigt som de berättigar till en bonus på 10.000 kr.

Så fungerar Bonus-Malus: Beräkning av årlig fordonsskatt

Så fungerar Bonus Malus: Beräkning av årlig fordonsskatt

Exempelmodell - Audi A3 Sportback
Fordonsskatt och bonus 2018 vs. 2017

Modell
Audi A3 Sportback 1.0 TFSI 116 hk
Audi A3 Sportbacl 1.6 TDI 116 hk
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron
Bränsle
BENSIN
DIESEL
GAS
LADDHYBRID
CO2 G/km*
104
106
91
36
Fordonsskatt 2017
360 kr
1 103 kr
0 kr**
0 kr** 
Fordonsskatt 2018, år 1-3 Jmf. 2017
1 098 kr
(+738 kr)

2 945 kr

(+1 842 kr)

360 kr
(+360 kr)
360 kr 
(+360 kr) 
Fordonsskatt 2018, år 4-
Jmf. 2017
360 kr
(± 0 kr)
2 043 kr
(+940 kr)
360 kr
(+360 kr)
360 kr
(+360 kr)
 
 
 
 
 
Bonus 2017 
(Supermiljöbilspremie)
-
-
20 000 kr
Bonus 2018
-
-
10 000 kr
30 000 kr 
 
 
 
 
 
*Nya värden för 2018 ej faställda. Uppskattad ökning ca 3-5 g.
**Registrerade före 1 juli 2018 = Miljöbil, 5-årig skattebefrielse. From. år 5: 360 kr