Vagnskadegaranti > Garantier > Köra och äga en Audi > Audi Sverige

Vagnskadegaranti

  • 1400x438_Kundenbetreuerin_Kundin_Counter.jpg
1400x438_Kundenbetreuerin_Kundin_Counter.jpg

Audi Vagnskadegaranti

När du köper en ny svensksåld Audi personbil så kommer den med en så kallad vagnskadegaranti som är utfärdad av Audis svenska generalagent. Vagnskadegarantin är en treårig vagnskadeförsäkring som ingår vid köp av ny bil och tar hand om reparationskostnaderna om din Audi skulle bli skadad. Vagnskadegarantin gäller skador på bilen orsakade av kollision, dikeskörning, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse, t ex nedblåsta träd.

Audis Vagnskadegaranti i korthet:

  • Vagnskadegarantin gäller i tre år räknat från leveransdagen
  • Garantin gäller i Sverige och i de länder som är anslutna till Gröna Kortsystemet
  • Vagnskadegarantin administreras av Audi Försäkring
  • Ingen vagnskadeförsäkring behövs
  • Självriskförmån vid skada som täcks av vagnskadegarantin*

Villkor för Audi Vagnskadegaranti

Vagnskadegarantin gäller i tre år räknat från leveransdagen.
Garantin gäller i Sverige och i de länder som är anslutna till Gröna Kortsystemet.
Vagnskadegarantin administreras av Audi Försäkring.
Kontrollera att det i bilen finns ett Vagnskadegarantibevis med information om självrisk villkor och giltighetstid. Saknas Vagnskadegarantibevis ska du kontakta närmaste Audi-återförsäljare.
Ingen Vagnskadeförsäkring behövs
Om bilen har en gällande vagnskadegaranti behövs ingen vagnskadeförsäkring, det räcker med en Trafik- och Delkaskoförsäkring för att bilen ska vara helförsäkrad.
*Självriskförmån vid skada som täcks av vagnskadegarantin
Gäller enbart för bilar försäkrade hos Audi Försäkring.

Vid skada som ersätts genom din vagnskadegaranti (som handläggs av Audi Försäkring) reducerar försäkringen självrisken enligt bilens vagnskadegarantibevis med 3 000 kr inkl. moms. Detta gäller under förutsättning att den totala skadekostnaden överstiger vagnskadegarantisjälvrisken. Bilen behöver vara minst halvförsäkrad hos Audi Försäkring vid skadetillfället för att försäkringen ska gälla.

Försäkringen ersätter inte moms om du är momsredovisningsskyldig.
Vid skada
Alla skador som berör vagnskadegarantin (exempelvis kollisioner, dikeskörning, viltolyckor, skadegörelse och parkeringsskador) handläggs av Audi Försäkring. Detta gäller oavsett om du har Trafikförsäkring hos Audi Försäkring eller inte.

En förutsättning för att vagnskadegarantin ska ersätta skadan är att den anmäls till Audi Försäkring inom 90 dagar från det att skadan inträffat. Bilen ska alltid repareras av en auktoriserad Audi Serviceverkstad. Du kan anmäla skador på din bil genom länken nedan eller ringa oss på 0770-110 210.

Garantin upphör att gälla om bilen exporteras och inregistreras i annat land (exempelvis vid flytt utomlands).
Anmäl skada på din Audi
När Audis vagnskadegaranti upphör
När bilen fyller tre år upphör vagnskadegarantin att gälla. Vi rekommenderar därför att bilförsäkringen från detta datum kompletteras med en vagnskadeförsäkring för att du ska ha motsvarande försäkringsskydd även i fortsättningen. Kontakta oss så hjälper vi dig med att komplettera din försäkring.

Vi skickar brev till dig i god tid innan vagnskadegarantin upphör att gälla för att påminna dig om detta. Det är dock bilägarens ansvar att se till att ha ett fullgott försäkringsskydd.

Har du ytterligare frågor om Vagnskadegarantin, så tveka inte att kontakta oss.