Lack- och rostgaranti > Garantier > Köra och äga en Audi > Audi Sverige

Lack- och rostgaranti

  • 1920x600_eciRGBv2_2018_Audi_Q3_Day2_Theater_no_sign.jpg
1920x600_eciRGBv2_2018_Audi_Q3_Day2_Theater_no_sign.jpg

Lack- och karossgaranti

Audi återförsäljare ger garanti på lack och karossen på de fordon som de har sålt. Utöver garantivillkoren för nya Audi-bilar – i enlighet med köpeavtalet – garanterar Audi återförsäljare att inga lackskador eller genomrostningar förekommer på karossen under en viss period för fordon som har sålts av återförsäljaren.

Rost

Vad ingår?

En genomrostning räknas som en perforering av karossplåten som går från insidan (håloghet) till utsidan. Om en sådan skada uppstår kommer den åtgärdas av en Audi återförsäljare eller Servicepartner utan debitering av arbetstid och material.

  • 3-årig garanti mot defekter i lacken.
  • 12-årig garanti (beroende på typ och modellår) mot genomrostning.
Rost

När gäller inte garantin?

Anspråk ur den utökade lack- och karossgarantin gäller inte när:

  • Skadan kan spåras till yttre påverkan eller otillräcklig skötsel.
  • Skador på karossen eller lacken inte har reparerats i tid enligt tillverkarens anvisningar.
  • Korrisionsskador (perforering), som uppstår på grund av tidigare reparationer, inte har utförts fackmässigt enligt tillverkarens anvisningar.

Efter karossreparationen eller lackeringen bekräftar Audiverkstaden garantin mot genomrostning för det reparerade området.