1300x551_Taktik2013_GRZ_engTeil5.jpg

Oavbruten körglädje.
Audi Originalservice.

Regelbundet underhåll av bilen bevarar tillförlitligheten och håller andrahandsvärdet uppe. Låt en auktoriserad Audi-verkstad sköta underhållet av din bil, så förlängs trygga ”Audi mobilitetsgaranti” helt automatiskt.

Audi Originalservice imponerar med sin flexibilitet: Beroende på årlig körsträcka och hur gammal bilen är, kan verkstaden utföra flera olika servicemoment vid ett och samma tillfälle. På så vis minskar du antalet verkstadsbesök och förlänger den underhållsfria tiden för din Audi.

Oljebytesservice

Oftast sker oljebyte vid fasta underhållsintervall. Men Audi har utvecklat en teknik som ger dig tillgång till en flexibel oljebytesservice.

Den flexibla oljebytesservicen tar hänsyn till din personliga körstil och till bilens individuella driftsförhållanden. Beroende på denna körprofil, får du via displayen med serviceintervall i din bil information när det är dags att byta olja (dock aldrig senare än efter 24 månader).

För e-tron och g-tronmodeller sker oljebytet vid fasta underhållsintervall. Var 12:e månad, eller var 15000 km, påminner serviceintervallsdisplayen i bilen dig då om att det är dags för ett besök på verkstaden.

Inspektionsservice

Inpektionerna utförs vid fast serviceintervall vilket är 24 månader alternativt 30000 km vad som först uppkommer. Serviceintervallsdisplayen i din Audi visar dig när det är dags.

Hitta din Audi-återförsäljare 320x110_Serviceberater_Kundin_Counter_1.jpg

Hitta en närliggande Audi-återförsäljare eller -verkstad och ordna ett möte med dem direkt.