1300x551_AUD_39L_Story_Visual_6_b.jpg

Professionellt utförda reparationer

Felfria rutor är ett måste för bilens, passagerarnas och din egen säkerhet. Även en till synes obetydlig skada i rutan kan leda till att rutan går sönder – det räcker med rörelser i karossen när man kör för att en spricka ska uppstå. Vid en kollision, tar krockkudden på passagerarplats fram stöd mot rutan. Därför måste en skadad ruta lagas eller bytas ut snarast möjligt.

Lagning av rutor
256x144_AUD_39L_Story_Visual_5.jpg
Först öppnas och rengörs skadestället på ett professionellt sätt. Detta görs för att Audi Original bilglasharts ska kunna tränga in i skadan ordentligt. Därefter skapas ett vakuum över skadestället som via en mycket tryckstabil injektor fylls med bilglasharts. Audi Original bilglasharts kännetecknas av sina utmärkta flytegenskaper och innehåller inga etsningsmedel. Efter härdning under UV-ljus, avlägsnas allt överskottsharts och ytan poleras.
Byte av ruta
256x144_AUD_39L_Story_Visual_6.jpg
Innan en vindruta byts ut, täcks interiören med folie. Därefter skärs tätningsmaterialet bort. När den skadade vindrutan har lyfts bort, börjar man förbehandla ramen runt den nya rutan. Så snart grundningen torkat, monteras den nya vindrutan försiktigt på plats i ramen med Audi Original bilglaslim.
Kalibrering
256x144_AUD_39L_Story_Visual_7.jpg
När det gäller Audi-modeller som är utrustade med kamerabaserade assistanssystem, kalibreras kameran om direkt efter att vindrutan bytts. Om en sådan kalibrering inte utförs, kan detta leda till att vissa funktioner i assistanssystemen inte fungerar på korrekt sätt. Detta kan leda till: att avståndet till framförvarande fordon inte uppmäts korrekt, att vägmärken och hastighetsskyltar läses av fel eller inte alls, att föraren inte får någon varning om bilen oavsiktligen är på väg att lämna sitt körfält.
Kamerabaserade assistanssystem: • Avläsning av vägmärken
• Avläsning av hastighetsskyltar
• Helljusassistans
• Spårhållningsassistans (Audi lane assist/Audi active lane assist)
• Automatisk avståndsreglering (Audi adaptiv farthållare)
• Det olycksfallsförebyggande systemet Audi pre sense
Sidorutor och bakrutor Skador på sidorutor och bakrutor beror oftast på kollisioner eller inbrott. Bak- och sidorutor består av värmebehandlat 1-skikts-säkerhetsglas, som krossas helt vid en skada. Dessa rutor går alltså inte att laga utan måste alltid bytas.
Hitta din Audi-återförsäljare 320x110_Serviceberater_Kundin_Counter_1.jpg

Hitta en närliggande Audi-återförsäljare eller -verkstad och ordna ett möte med dem direkt.