1300x551_AUD_39L_Story_Visual_3.jpg

Rådgivning och försäkringshjälp

Om du fått ett stenskott i rutan, ta då genast kontakt med din Audi-återförsäljare för att boka tid. Där får du utförliga råd om lagning och byte av rutor, och återförsäljaren hjälper dig också med ditt försäkringsärende.

Du behöver inte anmäla skadan till ditt försäkringsbolag, din Audi-återförsäljare tar hand om allt försäkringstekniskt för dig och lämnar in en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag så snart skadan åtgärdats.

Underlag som krävs
256x144_audi_services_cf022018.jpg
Ta med allt försäkringsunderlag när du ska beställa lagning eller byte av rutan. Din Audi-återförsäljare behöver alltid se det senast utfärdade försäkringsbrevet från ditt försäkringsbolag. Om din bil är försäkrad via Audi Försäkringsservice, räcker det med att du uppger försäkringsnumret.
Kostnader
256x144_ADIV_P_10283.jpg
Om man har sin bil hel- eller halvförsäkrad, ersätter många försäkringsbolag hela kostnaden för en lagning av ett stenskott i rutan – alltså utan självrisk för dig och utan att din försäkringspremie höjs. Även kostnaden för byte av vindruta, sidoruta eller bakruta täcks av en befintlig halvförsäkring. I detta fall får du erlägga självrisk.
Hitta din Audi-återförsäljare 320x110_Serviceberater_Kundin_Counter_1.jpg

Hitta en närliggande Audi-återförsäljare eller -verkstad och ordna ett möte med dem direkt.