1300x551_AOT_DIV_121020.jpg

Audi Klimatservice
Frisk luft året om

Damm, pollen och andra miljöfaktorer kan påverka klimatanläggningen i din Audi och i vissa fall försämra dess funktion. Men du kan enkelt slippa sådana problem: Audi Klimatservice ser till att du har frisk luft i bilen – året om!

Omfattning

Vid Audi Klimatservice behandlas och desinficeras samtliga berörda komponenter noggrant, t.ex. luftkanalerna och evaporatorn. Dessutom kontrolleras klimatanläggningens funktion och pollenfiltret.

Fördelar:

  • Orsakerna bakom bristande luftkvalitet i kupén motverkas effektivt
  • Hög effektivitet och hygien minskar avsevärt den belastning som pollen, kemikalier och mikroorganismer utsätter luftvägarna för
  • Minskar risken för imma på rutorna
  • Klimatanläggningen inverkar positivt på förarens och passagerarnas välbefinnande och koncentrationsförmåga

Låt därför din Audi-återförsäljare kontrollera klimatanläggningen i bilen med jämna mellanrum.

Audi Klimatservice med rengöring av klimatanläggningen

Med hjälp av spolarmar avlägsnas mikroorganismer och pollen från klimatanläggningens evaporator och gör rent klimatsystemet på ett hållbart sätt.

Audi aktivtkolfilter mot rök och skadliga ämnen

Utöver damm och pollen kan aktivtkolfiltret även filtrera bort sporer och bakterier liksom gasformiga föroreningar som ozon och bensol. Det här gör att du kan använda bilens fläkt även i köer och tunnlar.

Hitta din Audi-återförsäljare 320x110_Serviceberater_Kundin_Counter_1.jpg

Hitta en närliggande Audi-återförsäljare eller -verkstad och ordna ett möte med dem direkt.