1300x551_ADIV_P_10283.jpg

Väl förberedd
Audi CarCheck

Både vädret och våra resvanor skiljer sig åt mellan årstiderna. Med Audi CarCheck inför våren, vintern eller sommarsemestern, ser din Audi-återförsäljare till att din bil är i bästa skick för den förestående säsongen.

Omfattning

Vid Audi CarCheck genomför din Audi-återförsäljare samtliga nedanstående moment till ett fast pris:

 • Belysning: Funktionskontroll av belysningen fram och bak, inkl. blinkrar, varningsblinker och skyltbelysning.
 • Signalhorn: Funktionskontroll
 • Vindruta: Kontroll för upptäckt av ev. skador
 • Vindrutetorkare/vindrutespolare: Funktionskontroll och kontroll av strålbilden

 • Mot extra kostnad: Påfyllning av vätskor samt inställning

 • Torkarblad: Kontroll för upptäckt av ev. skador
 • Kylsystem: Okulärbesiktning av täthet, ev. skador och vätskenivå
 • Mot extra kostnad: Påfyllning av vätskor
 • Motorolja: Kontroll

 • Mot extra kostnad: Påfyllning av motorolja
 • Bromssystem: Okulärbesiktning av täthet och ev. skador

 • Kontroll av slitaget på bromsbelägg och bromsskivor

 • Kontroll av bromsvätskenivån, beroende på bromsbeläggsslitaget
 • Däcksutrustning: Kontroll för upptäckt av ev. skador
 • Däck + reservhjul: Kontroll av lufttrycket + ev. justering; kontroll av mönsterdjupet
 • Däckreparationssats: Kontroll för att säkerställa att utrustningen är komplett (i förekommande fall)
 • Hasplåtar: Kontroll för upptäckt av ev. skador samt av att skyddet sitter ordentligt fast
 • Personlig skyddsutrustning: Kontroll om förbandslåda, varningsväst(ar) och varningstriangel finns i bilen
Hitta din Audi-återförsäljare 320x110_Serviceberater_Kundin_Counter_1.jpg

Hitta en närliggande Audi-återförsäljare eller -verkstad och ordna ett möte med dem direkt.