Audi Finansiering - Vart kan du vända dig?

För oss är våra kunders förtroende betydelsefullt och det viktigt att du är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Om vi inte motsvarar dina förväntningar ber vi dig att kontakta oss så att vi på bästa sätt kan klara ut problemet. Det enklaste är att ringa oss då ett samtal kan ge kompletterade uppgifter och ofta kan problemet klaras upp direkt.

Här hittar du följande information

  • Om du inte är nöjd med beslutet
  • Vart du som kund alltid har rätt att vända dig
  • Om du fortfarande inte skulle vara nöjd
Ett tips är att innan du kontaktar oss alltid spara affärsdokumentation, till exempel fakturor och betalningsunderlag och annan information, som du får från oss.
Om du inte är nöjd med beslutet
Vid fall du inte känner att vi har kunnat bemöta dina krav kan frågan tas vidare inom bolaget genom att vår Klagomålsansvarig omprövar ärendet.

Vem ska du kontakta?

Om du skriver brev:
Volkswagen Finans Sverige AB
Klagomålsansvarig
15188 Södertälje

Om du mailar:
Kundtjanst@vwfs.se
Skriv i ämnesraden: Till Klagomålsansvarig
Vart du som kund alltid har rätt att vända dig
Konsumentvägledaren i din kommun som kostnadsfritt lämnar information och råd finans – och försäkringsfrågor. Konsumentvägledaren närmast dig finner du på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå som ger dig opartisk information och vägledning utan någon extra kostnad.

Box 24215,
104 51 Stockholm,
Tel. 0200 - 22 58 00

www.bankforsakring.konsumenternas.se
Om du fortfarande inte skulle vara nöjd
Allmänna reklamationsnämnden
Är du missnöjd med beslutet från oss och vill höra med en oberoende part kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en statlig myndighet som fungerar ungefär som en domstol och har som huvuduppgift att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten. ARN lämnar rekommendationer på hur en tvist bör lösas.

Box 174
101 23 Stockholm
Tel. 08-08-508 860 00
www.arn.se

Allmän domstol, Domstolsverket
Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.

551 81 Jönköping
Tel. 036-15 53 00
www.domstol.se
Kontakta mig 320x160_ADIV_P_10258.jpg

Vill du bli kontaktad av en säljare? Våra bilförsäljare hjälper gärna till att svara på dina frågor.

Bygg din bil bygg-din-bil-carpark.jpg

Här kan du enkelt se månadskostnaden för din Audimodell.