Frågor och svar om Audi Financial Services > Financial Services > Audi Sweden

Frågor och svar om Audi Financial Services

  • 1400x438_ADIV_P_10375.jpg
1400x438_ADIV_P_10375.jpg

Frågor och svar

Har du frågor kring din Audi Financial Services? Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som ställs till vår Kundtjänst.

Fakturafrågor - Frågor om Audi Financial Services - Audi Låneskyddsfrågor - Frågor om Audi Serviceavtal - Frågor om Audi Försäkring. Använd navigeringen nedan för att hitta frågor och svar inom rätt område.

Om ni gör inbetalning med egen avi, ange alltid fakturanummer, registreringsnummer och ert kundnummer. Vänligen betala in på vårt OCR-fria bankgiro 5078-3489.

Lån

Extraamortering: ► Hur gör jag en extraamortering?

Om du vill göra en extraamortering kan du göra det till bankgiro 5078-3489 alternativt överbetala din faktura. Om du använder dig av bankgirot ovan kan du ange registreringsnummer som referens vid inbetalningen.

Har du en restskuld kommer din extraamortering att bokas mot restskulden, i annat fall kommer din månadskostnad att sänkas. Önskar du att vi bokför extra amorteringen mot kortare löptid istället måste du meddela oss detta. Använd länken till formuläret här nedan.

På din nästkommande faktura ser du att du har extraamorterat då din restskuld blivit lägre. Du blir alltid räntekompenserad från det datum pengarna kommit oss tillhanda. Meddelande till Audi Finans
Lösen/slutbetalning: ► Kan jag lösa mitt lån i förtid?

Ja, du kan kostnadsfritt lösa ditt lån när du vill. Du betalar din kapitalskuld samt räntan fram till den dagen du löser lånet. Kontakta kundtjänst för exakt belopp.
Glöm ej att ha ditt kund –eller avtalsnummer tillgängligt då vi tillämpar banksekretess. Ditt kundnummer hittar du på din faktura och avtalsnummer hittar du på ditt kontrakt.
► Vad händer när jag löst mitt lån?

När vi mottagit din slutbetalning löser vi lånet och tar då bort kreditmarkeringen i bilregistret. Du erhåller då nya registreringsbevis från Transportstyrelsen, där du ser att kreditmarkeringen är borttagen.
OBS! Har du sålt bilen och redan genomfört ägarbyte så skickas det nya registreringsbeviset direkt till ny ägare.
► Kan jag sälja bilen och behålla lånet?

Nej. Då bilen står som säkerhet för lånet så måste du lösa lånet om du säljer bilen.
Fakturafrågor: ► Jag hittar inte min faktura, hur kan jag få en ny? Beställ en fakturakopia hos kundtjänst
► Varför är min första faktura på ett högre belopp än vad som står på kontraktet?

Den första fakturan innehåller, förutom månadens belopp med amortering och ränta, även uppläggningsavgift samt eventuell ränta från leverensdag till kontraktsstart.
► Varför har jag fått dröjsmålsränta på min faktura?

När betalningen kommer in för sent till oss får du betala dröjsmålsränta från förfallodagen. Om du är mer än 10 dagar sen skickas en påminnelse och du blir även debiterad påminnelseavgift på nästkommande faktura.
► Jag har fått en faktura från Svea Inkasso, vad gör jag?

Om vi inte fått in betalning från dig trots påminnelse så skickas fakturan till Svea Inkasso. Du betalar din faktura direkt till de och har du ytterligare frågor kontakta Svea Inkasso.
► Är det samma OCR-nummer på alla fakturor?

Nej, det är olika OCR-nummer varje månad. Varje faktura har ett unikt OCR-nummer.
► Kan jag överbetala min faktura om jag vill betala lite extra?

Nej, om du önskar att extraamortera så görs detta separat, se extraamortering.
Autogiro: ► Kan jag betala med e-faktura/autogiro?

Vi erbjuder möjlighet att betala din faktura via e-faktura och/eller autogiro. För att ansluta till e-faktura behöver du göra en anmälan via din Internetbank. Fram till dess att din anmälan är godkänd får du pappersfakturor som betalas som vanligt. Notera att det måste vara samma person som ansluter sig till e-faktura som står på avtalet.

För att anmäla autogiro fyller du i en autogiroanmälan och skickar in till kundtjanst@vwfs.se alternativt till:

Audi Financial Services
Autogiro
15188 SÖDERTÄLJE

OBS! Först när det står längst ned på fakturan att beloppet kommer regleras via autogiro är kopplingen med din bank upprättad. Innan dess behöver du betala in fakturorna manuellt. Betalningsuppgifter finner du på fakturan. Blankett: Autogiroanmälan (pdf)
► Jag har autogiro och vill inte ha någon faktura utskickad. Kan jag avbeställa den?

Nej. Vi redovisar ränta, amortering och vilket belopp som kommer debiteras ditt konto på fakturan. Den går ej att avbeställa.
► Varför betalar jag administrationsavgift när jag har autogiro?

Vi har kostnader för fakturering, även om betalning sker via autogiro. Dock sänks avgiften till f.n. 25 kr om du väljer autogiro.
► Mitt autogiro har inte dragits denna månad, vad händer nu?

Vi drar autogirot den 27:e i varje månad, om denna dag inträffar på en helgdag så görs dragningen nästkommande bankdag. Om pengar ej kan dras denna dag så görs en nytt försök dagen efter. Skulle dragningen då inte gå igenom så måste fakturan betalas manuellt. OCR nummer finner du på fakturan.
► Avslutas mitt autogiro när kontraktet avslutas?

Ja, vi avslutar ditt autogiro när lånet blivit löst.
Överlåtelse: ► Kan jag överlåta mitt lån till någon annan?

Ja, lånet kan flyttas över till annan person/annat företag under förutsättning att denne blir kreditgodkänd av oss.
OBS! Överlåtelse kan ej ske mellan privatperson och näringsidkare.
Förlängning/Omläggning: ► Kan jag förlänga/lägga om mitt lån?

Ja, i vissa fall kan lånet förlängas eller läggas om.
En administrativ avgift tas ut enligt gällande prislista, f.n. 420 kr. Kontakta kundtjänst för mer information

Leasing

Fakturafrågor: ► Jag hittar inte min faktura, hur kan jag få en ny? Beställ en fakturakopia hos kundtjänst.
► Vad är interimshyra?

Interimshyra är leasinghyra från leverensdag fram till ordinarie avtalsstart. Detta debiteras med 1/30 hyra per dag.
► Varför har jag fått dröjsmålsränta på min faktura?

När betalningen kommer in för sent till oss får du betala dröjsmålsränta från förfallodagen. Om du är mer än 10 dagar sen skickas en påminnelse och du blir även debiterad påminnelseavgift på nästkommande faktura.
► Jag har fått en faktura från Svea Inkasso, vad gör jag?

Om vi inte fått in betalning från dig trots påminnelse så skickas fakturan till Svea Inkasso. Du betalar din faktura direkt till de och har du ytterligare frågor kontaktar Svea Inkasso.
► Är det samma OCR-nummer på alla fakturor?

Nej, det är olika OCR-nummer varje månad. Varje faktura har ett unikt OCR-nummer.
► Hur redovisas den första förhöjda leasinghyran?

Vid första förhöjd leasinghyra är denna redan erlagd till din återförsäljare, momsen på betalningen redovisas på din första faktura från oss.
► Är leasinghyran alltid på samma belopp?

Nej, leasinghyran kan variera beroende av att månaderna innehåller olika antal dagar samt vid rörlig ränta.
Autogiro: ► Kan jag betala med e-faktura/autogiro?

Vi erbjuder möjlighet att betala din faktura via e-faktura och/eller autogiro. För att ansluta till e-faktura behöver du göra en anmälan via din Internetbank. Fram till dess att din anmälan är godkänd får du pappersfakturor som betalas som vanligt. Notera att det måste vara samma person som ansluter sig till e-faktura som står på avtalet.

För att anmäla autogiro fyller du i en autogiroanmälan och skickar in till kundtjanst@vwfs.se alternativt till:

Audi Financial Services
Autogiro
15188 SÖDERTÄLJE

OBS! Först när det står längst ned på fakturan att beloppet kommer regleras via autogiro är kopplingen med din bank upprättad. Innan dess behöver du betala in fakturorna manuellt. Betalningsuppgifter finner du på fakturan. Blankett: Autogiroanmälan (pdf)
► Jag har autogiro och vill inte ha någon faktura utskickad. Kan jag avbeställa den?

Nej. Vi redovisar vilket belopp som kommer debiteras ditt konto samt förfallodatum på fakturan. Den går ej att avbeställa.
► Varför betalar jag administrationsavgift när jag har autogiro?

Vi har kostnader för fakturering, även om betalning sker via autogiro. Dock sänks avgiften till f.n. 25 kr om du väljer autogiro.
► Mitt autogiro har inte dragits denna månad, vad händer nu?

Vi drar autogirot den första varje månad, om denna dag inträffar på en helgdag så görs dragningen första vardagen därpå. Om pengar ej kan dras denna dag så görs ett nytt försök dagen efter. Skulle dragningen då inte gå igenom så måste fakturan betalas manuellt. OCR-nummer finner du på fakturan.
► Avslutas mitt autogiro när kontraktet avslutas?

Ja, vi avslutar ditt autogiro när avtalet blivit löst.
Överlåtelse: ► Kan jag överlåta mitt leasingavtal till någon annan?

Ja, leasingavtalet kan flyttas över till annan person/annat företag under förutsättning att denne blir kreditgodkänd av oss. OBS! Överlåtelse kan ej ske mellan privatperson och näringsidkare.
Förlängning/Omläggning: ► Kan jag förlänga/lägga om mitt leasingavtal?

Ja, i vissa fall kan leasingavtalet förlängas eller läggas om.
En administrativ avgift tas ut enligt gällande prislista, f.n. 600 kr ex moms. Kontakta kundtjänst för mer information
Avslut: PRIVATLEASING
► Har du en privatleasing som ska avslutas?

Du kontaktar din återförsäljare för besiktning och återlämnande av fordonet. Du finner kontaktuppgifter till samtliga av våra samarbetande återförsäljare här.

Är det så att du önskar förlänga ditt leasingavtal så kontaktar du din återförsäljare. Kontakta kundtjänst för mer information
FÖRETAGSLEASING
► Kan jag bryta mitt leasingavtal i förtid?

Vissa avtal kan avslutas i förtid mot en avbrottsavgift. Kontakta kundtjänst för mer information, eller vänd dig till din återförsäljare. Kontakta kundtjänst för mer information
► Kan jag förlänga mitt leasingavtal?

Ja, i vissa fall. Kontakta kundtjänst för mer information. Kontakta kundtjänst för mer information

Serviceavtal

► Vad ingår i ett serviceavtal?

- Det finns två typer av serviceavtal.
Du kan ha ett serviceavtal eller ett service –och underhållsavtal. Du kan även välja att komplettera med vissa tillägg till ditt serviceavtal. Klicka på respektive länk för information om vad som ingår för respektive avtal. Observera att nedan gällande om vad som ingår, avser standardavtal. Avvikelser kan förekomma vid t.ex. kampanjavtal. Kontakta din återförsäljare för mer information gällande villkor i kampanjavtal.

- Serviceavtal:
All service i enlighet med den serviceplan märket utfärdat. Samtliga tilläggsarbeten vid planerade intervaller enligt serviceplan, t.ex. tändstift, bränslefilter, luftfilter och bromsvätska. Vid behov och endast vid servicetillfället ingår: glödlampor (ej Xenon/LED), oljor, spolarvätska, säkringar och torkarblad.

- Service- och underhållsavtal:
Samma innehåll som serviceavtal, men också följande när det är dags att byta: bromsklossar, bromsskivor, avgassystem, länkarmar, stötdämpare, fjädrar, drivaxeldamasker, drivknutar, kopplingslamell och tryckplatta, urkopplingslager, startbatteri, hjullager och glödlampor (ej Xenon/LED).

- Tillval:
däck, däckskifte och däckförvaring, hämta/lämna service, lånebil vid verkstadsbesök, rekonditionering och tvätt.
► Vad omfattas inte av ett serviceavtal?

- Fel eller skador som täcks av garantier, försäkringar eller motsvarande.
- Fel eller skador på motor och växellåda(täcks normalt av kundens maskinskadeförsäkring), drivlineförsäkring eller aggregatskador.
- Glas-, lack-, korrosions och karosskador.
- Yttre åverkan på kaross och lack.
- Reparationer av skador försorsakad av vårdslöshet, försummelse, vanvård, felaktigt handahavarande eller överbelastning, brand, naturkatastrof eller trafikolycka.
- Bärgningskostnader och startbogseringar.
- Kostnader för självrisk i försäkringsärenden.
- Stilleståndsersättning. Drivmedel.
- Fel eller skador som beror på att produkter monterats eller tillförts fordonet.
- Hjulinställningar.
► Vad kostar ett serviceavtal?

Priset varierar beroende på vilket märke och vilken modell du väljer, vilken körsträcka du har per år samt hur många månader avtalet tecknas på. Kontakta din återförsäljare för att få prisuppgift för den bilmodell du är intresserad av.
► Jag har redan köpt min bil. Kan jag teckna ett serviceavtal i efterhand?

Ja, serviceavtal går att teckna innan första servicen är gjord på en ny bil. Kontakta din återförsäljare för mer information om detta.
► Kan jag förlänga mitt serviceavtal?

I vissa fall kan du förlänga serviceavtalet. Vill du veta vad som gäller för just ditt avtal så ber vi dig att kontakta kundtjänst. Kontakta kundtjänst för mer information
► Kan jag överlåta mitt serviceavtal?

I vissa fall kan du överlåta ditt serviceavtal. Vill du veta vad som gäller för just ditt avtal så ber vi dig att kontakta kundtjänst. Kontakta kundtjänst för mer information
► Kan jag avsluta mitt serviceavtal före utsatt tid?

Ja, det kan du alltid göra. På vissa avtal kan en kostnad tillkomma för detta. Kontakta kundtjänst för att se vad som gäller för just ditt avtal.
► Kan jag serva min bil var som helst?

Du kan serva din bil hos en auktoriserad märkesverkstad. Undantag kan finnas, se ditt avtal för exakta villkor.

Försäkring

► Jag har avslutat min försäkring men premien visas ändå på min faktura.

Försäkringspremien debiteras i förskott och när försäkringen avslutas, krediteras beloppet på din nästkommande avi. Kontakta kundtjänst för mer information
► Hur avslutar jag min försäkring?

Kontakta Audi Försäkring på 0770-110 210 eller via webbplatsen www.audibilforsakring.se. www.audibilforsakring.se
► Varför har min premie blivit högre/lägre?

Premien kan ändras vid ex. övergång till helförsäkring eller om du t.ex. har flyttat.
Kontakta Audi Försäkring för information om premieändringar. www.audibilforsakring.se
► Måste jag ha en helförsäkring?

Ja. Så länge bilen täcks av vagnskadegaranti, är halvförsäkring tillräckligt. Därefter måste bilen helförsäkras. Kontakta Audi Försäkring för mer information. www.audibilforsakring.se
Kontakta mig 320x160_ADIV_P_10258.jpg

Vill du bli kontaktad av en säljare? Våra bilförsäljare hjälper gärna till att svara på dina frågor.

Bygg din bil bygg-din-bil-carpark.jpg

Här kan du enkelt se månadskostnaden för din Audimodell.