1300x551_AOZ_Q7_10073_1.jpg

Audi Privatleasing - produktfakta

Insats

Eftersom finansieringsformen är leasing finns det inget formellt krav på särskild leasingavgift (handpenning).

Avtalsslut

Övermilsdebitering tillkommer om du kör fler mil än ingånget avtal. Alltså är avtalstid och körsträcka extra viktigt att tänka på vid privatleasing. Efter avtalstidens slut återlämnas bilen till levererandeleverande Audi-återförsäljare. En avräkning sker med eventuella övermil och skador utöver normalt slitage.

Fast eller rörlig ränta

Du får inte göra några ränteavdrag i deklarationen. Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp till 60 månader för leasingavtal och vår rörliga ränta baseras på VWFS (Volkswagen Finans Sverige) basränta. Avläsning och förändring av räntan sker varje månad, vilket innebär att du direkt kan tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan).