Betalskydd > Financial Services > Audi Sverige
Audi Q2 och man med paraply.

Audi Betalskydd

Audi Betalskydd

Händelser utanför vår kontroll är en del av livet. Med Audi Betalskydd får du extra trygghet om din betalningsförmåga skulle bli nedsatt. Försäkringen skyddar dig vid oförutsedda händelser genom att täcka hela din månadsbetalning.

Audi Betalskydd

Fördelar med Audi Betalskydd

  • Skydd vid oförutsedda händelser – Audi Betalskydd täcker din månadskostnad vid ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse och nedsatt arbetsförmåga.
  • Betalskydd för hela månadsbetalningen – Alla kostnader på fakturan från Audi Financial Services täcks av Audi Betalskydd.*
  • Ingen bindningstid – Du kan när som helst säga upp försäkringen.

För tillfället ingen nyteckning av Audi Betalskydd.

Redan kund?
Om du har tecknat bilfinansiering genom Audi Financial Services inklusive Audi Betalskydd från 1/6-2020 så hittar du kontaktuppgifter vid frågor om produkten, villkor eller pågående skada längre ner på sidan.

Om du har ett pågående Betalskydd som startades innan 31/5-2020 så hittar du kontaktuppgifter vid frågor om produkten, villkor eller pågående skada här.

Mer om Audi Betalskydd:
Du kan omfattas av betalskyddet om du
- Vid inträdet i försäkringen har fyllt 18 men inte 63 år
- Är bosatt och folkbokförd i Sverige samt är berättigad till ersättning från Försäkringskassan

Försäkringen gäller som längst till låne-/leasingperiodens slut, men upphör att gälla tidigare om du fyller 65 år eller om du går i pension.Detta gäller vid:
Ofrivillig arbetslöshet³
Kvalificeringstid¹: 90 dagar
Karenstid²: 30 dagar
Försäkringen ersätter: Månadsbeloppet i upp till 12 månader, max 10 000 kr/mån
Hel arbetsoförmåga
Kvalificeringstid¹: 30 dagar
Karenstid²: 30 dagar
Försäkringen ersätter: Månadsbeloppet i upp till 12 månader, max 10 000 kr/mån
Sjukhusvistelse
Kvalificeringstid¹: 30 dagar
Karenstid²: 7 dagar
Försäkringen ersätter: Månadsbeloppet under karenstid för hel arbetsoförmåga, max 10 000 kr/mån
Dödsfall Lån
Kvalificeringstid¹: Omedelbart
Karenstid²: 0 dagar
Försäkringen ersätter: Upp till 350 000 kr
1
Tid när skyddet inträder i kraft efter den dag du anslutit dig till försäkringen.
2
Räknas från skadedatum.
3
För att kunna få ersättning för arbetslöshet krävs att du vid inträdet i försäkringen har en tillsvidareanställning om minst 50 % eller är egenföretagare om minst 20 timmar/vecka.
För fullständig information om vad betalskyddet ersätter se villkoret nedan.

Kontakt och villkor

Kundservice och skadeanmälan telefon: 0770-110 213

Gäller ditt ärende dödsfall? Ring oss så hjälper vi dig.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB org. nr 516401-8102 och If Livförsäkring AB org.nr 516406-0252.
*
Försäkringen täcker kostnader för leasingavgift, amortering, ränta, serviceavtal, bilförsäkring och administrationsavgift.