Audi Approved :plus garanti > Approved :plus – bättre än begagnad > Audi Sverige
:plus garanti

Audi Approved :plus garanti

Inkörd, kontrollerad och fullt garanterad.

Din Audi Approved återförsäljare erbjuder dig förutom tidigare ägda Audibilar också en lång rad tjänster. Det här gör att du alltid kan vara säker på att få en bil som uppfyller mycket högt ställda krav och som du kan ha glädje av länge.

Approved :plus garanti

En garanti för en nästan ny Audi.

Garantin har många fördelar som ger dig en bra start på ett problemfritt bilägande. Garantin ger ersättning vid plötsliga och oförutsedda fel på elektriska och mekaniska komponenter så som t ex motor, koppling, växellåda samt fabriksinstallerat multimediasystem i nivå med fabriksbaserad garanti för nya bilar.
Garantin ersätter under reperationstiden den dagliga hyran av en hyrbil som inte överstiger tre dagar och 20 mil.

Vad innebär

Mer om Audi Approved :plus garanti

  • 110-punktstest
    För att din Audi ska omfattas av Audi Approved:plus har den genomgått funktionskontroll bestående av hundratio punkter med godkänt resultat – från motor och bromssystem till airbag.
  • Viktigt om något händer
    För att Audi Approved:plus ska gälla ska skadan till din Audiåterförsäljare rapporteras när den uppstår.
  • Var finns villkoren?
    Fullständiga villkor tillhandahålls av din återförsäljare.
För vem och vad gäller garantin?

Garantin gäller för dig som är ägare och brukare av den bil som anges på garantibeviset. Körs bilen av annan person, med din tillåtelse, gäller garantivillkorets begränsningar på samma sätt för den personen som för dig. Garantin kan endast tecknas för bilar yngre än 5 år och som har körts högst 10.000 mil vid dagen för överlämnandet till Garanti-innehavaren.

När och hur länge gäller garantin?

Garantin gäller från och med det datum som finns angivet på garantibeviset. Garantin löper under den tiden som anges på Garanticertifikatet och löptiden börjar på startdagen enligt garanticertifikatet. Garantin löper ut på slutdagen enligt garanticertifikatet eller om fordonet har gått 15 000 mil, beroende på vilken av händelserna inträffar först. Garantin kan inte överlåtas till den nya ägaren. När en ny ägare tar över avslutas garantin omedelbart.

Var gäller garantin?

Garantin gäller för skador som inträffar i Sverige. Se de fullständiga villkoren för vilka länder garantin gäller vid tillfälliga vistelser så som semester och affärsresor.

Garantin ersätter reparationskostnader på komponenter som:

Motor, Koppling, Växellåda, Kylsystem, Styrning, Drivlina, Bränslesystem, Bromssystem, Klimatanläggning, Fjädring, Elsystem Airbag, Avgassystem samt Fabriksinstallerat multimediasystem. (Ovan nämnda är exempel. För fullständig beskrivning se villkoren.) Garantin ersätter under reparationstiden den dagliga hyran av en hyrbil motsvarande Audi A3. Hyrbilsperioden får inte överstiga tre dagar eller 20 mil.

Delar som undantas:

Garantin omfattar inte tänd- och glödstift, oljor, bensin, oljefilter, frostskyddsmedel, kopplingslameller och bromsbelägg, trumma, skivor och klossar, fälgar och däck, datalagringsenheter, högvoltsbatteri och delar som inte installerats i fordonet vid tillverkning samt delar som ska ersättas inom ramen för service och underhåll.

Vilka fel/skador omfattas inte av garantin:

Fordon vars motoreffekt eller motormoment genom ändringar av motorn eller motorstyrningen har ökats (s.k. tuning eller chip-tuning).

Fordon som åtminstone tidvis använts i yrkesmässig persontrafik eller yrkesmässigt använts för uthyrning efter att garantiperioden börjat.

Fordon som efter att ha blivit totalförstörda reparerats igen.

Fordon på vilka tekniska förändringar eller ändringar av användningsområdet har gjorts.

Slitage på nämnda delar eller komponenter.

Vilka bilar omfattas inte av garantin:

Fordon som har gällande fabriksgaranti, utökad reklamationsrätt, garanti från biltillverkare/generalagent eller annat åtagande.

Bilar som används i yrkesmässig trafik, till exempel taxi, hyrbil, trafikskolebil, budbil, utryckningsfordon eller bilar som använts inom motorsport.

Direktimporterade bilar.

Garantin ersätter inte:

Färg, oxidation och korrosion.

Indirekta kostnader såsom kostnader för bärgning och parkeringsavgifter.

Föroreningar i bränslesystemet.

Underhållsarbeten, hjulbalansering, test- och mätarbeten.

Mervärdesskatt när du eller ägaren är redovisningsskyldig för sådan.

Kostnad för dyrare hyrbil än klass motsvarande Audi A3 samt kostnader för självriskreducering och eliminering, drivmedel eller liknande.

Hyrbilskostnad som överstiger tre dygn eller 20 mil.

Kostnad för förbättring eller förändring av bilen i samband med reperation.

Kostnad för reparation/hyrbil som sker på annan verkstad än den som återförsäljaren anvisat.

Om du råkar ut för en skada/ett fel på bilen:

För avhjälpande av fel som omfattas av garantin svarar den återförsäljare som lämnat garantin. Fel ska anmälas inom 7 kalenderdagar efter att felet upptäckts till den återförsäljare som sålt bilen.

Tillämplig lag

För garantiavtalet gäller svensk lag. Tvist med anledning av garantiavtalet ska handläggas vid svensk domstol.

PUL

Volkswagen Versicherung AG hanterar din personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).