Hållbarhet fokus elbilar - livscykeln för Audi Q4 e-tron
Audi Sverige Teknik
Hållbarhet fokus elbilar

Hållbarhet fokus elbilar - livscykeln för Audi Q4 e-tron

En 360-gradersstrategi kring hållbarhet är ett måste för elbilar. Därför är Audi Q4 e-tron inte bara utsläppsfri i drift utan överlämnas också till kunderna som en koldioxidneutral* produkt. I den här artikeln följer vi upp Audi Q4 e-tron under hela dess livscykel, och belyser de åtgärder företaget vidtar för att göra helt eldrivna Audi så hållbar som möjligt.

Text: AUDI AG ― Illustration: Fee Fischer Lästid: 3 min

En infografik som visar de fyra faserna i livscykeln för Audi Q4 e-tron i stiliserad form.En infografik som visar de fyra faserna i livscykeln för Audi Q4 e-tron i stiliserad form.

Audi tar hänsyn till produkternas hela livscykel. Med Audi Q4 e-tron som exempel, kan vi identifiera fyra faser:

1. Leveranskedjan, 2. Biltillverkningen, 3. Användningsfasen, 4. Återvinningen

Redan från början av en bils livstid sätter Audi en premie på hållbarhet, och därför vidtar vi redan i produktionsstadiet olika åtgärder i våra leveranskedjor. Ett utmärkt exempel är användningen av förnybar el vid produktionsanläggningen i Zwickau i Tyskland. Vid vår egna anläggning för samproduktion av naturgas produceras en del av den elektricitet som krävs, men all energi som köps in från externa källor är 100 procent förnybar.

Alla CO2-utsläpp som inte kan elimineras, trots de åtgärder som redan vidtagits i leveranskedjan och produktionen av Audi Q4 e-tron, kompenseras genom klimatskyddsprojekt innan bilen överlämnas till kunden. Det ögonblicket signalerar starten på en annan viktig fas i bilens livscykelanvändning. Som helt eldriven bil, släpper Audi Q4 e-tron inte ut några CO2-utsläpp alls när man kör. Dessutom kan kunderna genom att enbart förlita sig på grön el för att ladda sin bil göra en betydande insats för bilens nettokoldioxidavtryck under utnyttjandefasen. I Europa består den genomsnittliga energimixen av en del el som produceras från icke förnybara källor. Med detta i åtanke, erbjuder Audi och Volkswagens återförsäljare avtal om grön energi genom Elli i Tyskland samt likvärdiga avtal via andra företag i övriga regioner.

När Audi Q4 e-tron till slut nått slutet av sin livslängd, är det inte slutet på vägen för Audi och vårt hållbarhetsarbete. Framförallt är batteriet lämpat för återanvändning.

Leveranskedjan

Audi sätter stort värde genom att noggrant övervaka sin värdekedja. De viktigaste prioriteringarna i detta avseende är bland annat CO2-utsläpp, sparsam resursförbrukning och socialt ansvarstagande. För detta ändamål använder inköpsavdelningen en lång rad åtgärder, som t.ex. ett ”Sustainability Rating” (S Rating) och ett ”Audi CO2 supply chain”-program, för att nämna två. S-ratingen (för mer information, gå till www.s-rating.audi) fungerar som ett obligatoriskt tilldelningskriterium vid utvärdering av leverantörers prestation i sociala, miljömässiga och efterlevnadsfrågor. Audi samarbetar uteslutande med företag som kan demonstrera hur och i vilken utsträckning de delar varumärkets värderingar.

Att tillverka kraftfulla batterier förbrukar stora mängder energi. Det innebär att leveranskedjan står för nästan hälften (cirka 46 procent) av den totala energi som krävs för att producera en elbil. Nyttjandefasen förbrukar en lika stor mängd energi. Tack vare den systematiska elektrifieringen av Audis modellutbud, svarar batteriets koldioxidavtryck också för en betydande del av utsläppen från leveranskedjan. Genomsnittet för hela Audis flotta innebär att leveranskedjan kommer att stå för ca 25% av en bils totala utsläpp under hela dess livscykel år 2025. Redan år 2018 initierades Audis CO2-program i leveranskedjan, vilket gör att biltillverkaren och dess leverantörer tillsammans kunde hitta sätt att minska utsläppen. Leverantörerna är t.ex. enligt avtal skyldiga att använda certifierad grön el uteslutande i den energiintensiva produktionen av bilens battericeller.

Leveranskedjan representeras grafiskt med symboler för råmaterial och en lastbilLeveranskedjan representeras grafiskt med symboler för råmaterial och en lastbil

Vi har också gjort betydande framsteg när det gäller att göra användningen och bearbetningen av ett material grönare, vilket i sig är energikrävande och associerat med höga CO2-utsläpp. AUDI AG är den första biltillverkaren som fått certifieringen ”Chain of Custody” av Aluminium Stewardship Initiative (mer om ASI finns på aluminium-stewardship.org). Företaget lyfter fram att Audis materialflödeskedja fokuserar på en maximalt hållbar aluminiumproduktion i enlighet med ASI-standarderna. 

För att spara på resurserna använder vi som biltillverkare dessutom återvunnet material som hanteras av återvunnet avfall – i allt fler komponenter. Med upp till 27 komponenter som innehåller återvunnet material, är Audi Q4 e-tron ett bevis på denna trend. En sådan yttre komponent, vars mekaniska egenskaper måste uppfylla exceptionellt höga standarder, är monteringsbäraren. Invändigt används återvunna material för isolering och dämpning. Många synliga ytor, som t.ex. golvbeläggningar och delar av bagageutrymmets klädsel, är på samma sätt tillverkade av återvunnet material. Ungefär 50 procent av tyget Puls, som kombineras med konstläder, består av återvunnet material. För sätesklädsel i detta material återanvänder en komplex process cirka 26 1,5-liters PET-flaskor till ett garn. När det vävs till ett tyg matchar det de visuella och känslomässiga kvalitetsstandarderna hos traditionell textilklädsel.

Biltillverkningen

Tillverkningen av Audi Q4 e-tron vid fabriken i tyska Zwickau är koldioxidneutral*. En del av anläggningens elbehov tillgodoses till exempel av VW Kraftwerk GmbH med Volkswagen Naturstrom (förnybar el) vars produktion och ursprung är certifierat av TÜV, Tysklands tekniska kontrollorganisation. Vattenkraftverk, tillsammans med vindkrafts- och solkraftparker i Tyskland och dess närmaste grannländer, är de primära energikällorna för elen. Tack vare sin egen kraftvärmeanläggning för naturgas kan Zwickau-anläggningen täcka resten av sitt elbehov. Kraftvärmeverkets CO2-utsläpp samt användningen av naturgas i andra tillverkningsprocesser kompenseras genom koldioxidkrediter från internationella projekt som uppfyller Gold Standards eller Verified Carbon Standards krävande kriterier.

Zwickaus toppmoderna fabriksbyggnader är konstruerade i enlighet med den nya tyska byggnadsenergilagen och är utrustade med teknik som automatiskt kan reglera el-, vatten- och värmeförbrukningen i enlighet med efterfrågan. I lackeringsverkstaden och andra områden minskar flertalet tekniska åtgärder förbrukningen av en av de största produktionsresurserna – naturgas.

Denna infografik använder symboler för att beskriva ett fordons överlämning från fabrik till kund.Denna infografik använder symboler för att beskriva ett fordons överlämning från fabrik till kund.
 
 

Användningsfasen

När kunderna tagit emot leverans av en Audi Q4 e-tron, får de inte bara njuta av en spännande körupplevelse utan kan också välja att se till att användandet av bilen praktiskt taget förblir helt utsläppsfritt. Förutsättningen är att de alltid laddar batteriet med el från förnybara källor. Elmobiliteten är ju bara så miljövänlig som elektriciteten den använder. Med tanke på att ungefär en av två laddningscykler utförs hemma, erbjuder Volkswagens dotterbolag Elli, för det första, miljömedvetna Audi Q4 e-tron-ägare i Tyskland en grön lösning – elektricitet som alstras av 100 % förnybara energikällor.

Dessutom erbjuds lösningar för laddning av Audi Q4 e-tron vid långresa. Som en del av IONITYs joint venture, hjälper Audi till att skapa ett snabbladdningsnätverk längs motorvägar i 25 europeiska länder. Inom en snar framtid kommer det att finnas 400 (idag över 340 laddningsstationer i drift) ultrasnabba laddningsstationer längs huvudlederna, som alla ger 100 procent förnybar el.

En infografik visar alternativen för laddning med grön el.En infografik visar alternativen för laddning med grön el.

Återvinningen

När Audi Q4 e-tron nått slutet av sin livslängd, behöver dess battericeller, som fortfarande kan leverera en hög andel av sin ursprungliga prestanda, inte kasseras. Det innebär att de kan återanvändas för att lagra elektricitet även efter att bilen har tagits ur drift. Ett utmärkt exempel är samarbetet med energibolaget EnBW för att använda begagnade ”second-life”-elbilsbatterier som stationära lagringslösningar för vindkraftverk och solcellsanläggningar, så att dessa inte behöver kopplas bort från elnätet när det uppstår ett tillfälligt överskott i elproduktionen. Dessutom kan batterilagring som en energikälla oberoende av det lokala elnätets kapacitet ge ström till snabbladdningsinfrastruktur, till exempel vid evenemang.

The illustration visualises the battery recycling processThe illustration visualises the battery recycling process

Först när batterierna inte längre kan fungera som lagringsenhet återvinns de med hjälp av toppmoderna koncept som möjliggör återvinning av de enskilda råmaterialen för återanvändning i nya batterier. Pilotanläggningen för återvinning av litiumjonbatterier i Salzgitter, Niedersachsen, är en anläggning som ägnar sig åt detta. Tack vare de senaste processerna uppnår anläggningen en återvinningsgrad på 70 procent för råmaterial, inklusive kobolt, litium, nickel, aluminium, mangan och grafit. På längre sikt är målet att nå en ännu högre andel på 97 procent.


The Audi Q4 e-tron charging at a charging station.

Upptäck Audi Q4 e-tron

Hållbarhet är bara en av många fascinerande aspekter hos Audi Q4 e-tron. Här kan du lära dig mer om den elektriska Audi-bilen.

Förbruknings- och utsläppsnivåer enligt WLTP.