Vätgasbilar > Vårt miljöarbete > Audi Sverige
Audi h-tron

Vätgasbilar

Nollutsläpp: effektiv och kraftfull bränslecellframdrivning.

Audi arbetar redan på utsläppsfri mobilitet för framtiden i form av alternativa koncept för framdrivning som uppfyller kundernas önskemål. Vi har valt en helhetsstrategi där både energi- och utsläppsbalansen räknas. En titt på premiumstrategin för mobilitet för 2025.

Vad är h-tron?

Audi h-tron är en helt eldriven bil som använder vätgas som energibärare och drivs med en bränslecell. Detta innebär att tanken kan fyllas helt på fyra minuter, vilket skiljer sig från andra elbilar då den långa laddningstiden försvinner. Strömmen hämtas från vätgas – en gas som Audi kan framställa koldioxidneutralt i sin egen power-to-gasanläggning med hjälp av grön el. Det innebär att Audi väljer en okonventionell väg för framtidens mobilitet.

Bilens framtid.

Framdrivning enbart med el från ett eluttag eller från vätgas? Audi satsar på båda alternativen och lägger därigenom också i högre grad fokus på en hållbar utveckling inom bränslecellstekniken.

Vad gäller avkastningen så överträffar bränslecellen alla konventionella förbränningsmotorer. Ur avgasröret kommer endast vattendroppar. Och tankningen? Den går precis lika snabbt som vi är vana vid nu.

Mer information

Audi h-tron quattro concept

Stor räckvidd, korta tankstopp, sportiga köregenskaper. Genom Audi h-tron quattro-konceptet visas vilken potential bränslecellstekniken har och ges dessutom en titt framåt på automatisk körning och parkering. Femte generationens kraftiga bränsleceller levererar 110 kW. En extra ackumulator producerar 100 kW för en tillfällig ökning.