Information från Audi

Till dig som kund

Först och främst vill vi be om ursäkt. Du har säkert läst och hört om mjukvaran i vissa av Volkswagen-koncernens dieselbilar som manipulerar utsläpp av kväveoxider i testmiljö. Det som skett är fullkomligt oacceptabelt och besvikelsen är stor även hos oss över hur detta kunnat ske.

Vi förstår att du som kund självklart har frågor, och här följer därför information:

· Volkswagen AG presenterar nu en åtgärdsplan för förbättring av avgasegenskaperna i dieselbilar i den berörda motorfamiljen.

· Antalet berörda bilar i Sverige har identifierats. Det handlar om 57 367 Audibilar i trafik.

· Du kommer inom kort kontaktas brevledes om din bil omfattas av åtgärden, du behöver alltså inte göra något för ögonblicket.

· Du kan som kund själv kontrollera om din bil berörs genom att på vår hemsida söka via ditt registreringsnummer: Se om din bil berörs

· Tekniska lösningar utarbetas just nu och presenteras så snart vi har en lösning klar. Åtgärden kan inledas direkt efter myndigheternas godkännande.

· Du som kund kommer återigen informeras när den tekniska lösningen är godkänd och kommer då ombes att kontakta din auktoriserade Audi-verkstad för att boka tid för åtgärd.

· Åtgärden är självklart kostnadsfri. Vi kommer självklart att erbjuda en lånebil om du skulle ha behov av det.

· Om du som kund har frågor redan nu kan du vända dig till vår kundservice 08-120 810 80 eller kundservice@audi.se

· Alla nya dieseldrivna bilar som idag säljs av Audi-organisationen i Sverige är klassade enligt normen Euro 6. Dessa bilar uppfyller samtliga lagliga och miljömässiga krav och är inte berörda i den aktuella utsläppsfrågan.

· Samtliga bilar är lika säkra och kördugliga som vanligt.

· Du kan även söka information på Transportstyrelsens webbplats: transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/uppdatering-av-laget-med-volkswagen/

Vi på Audi kommer att göra vårt yttersta för att återvinna ditt förtroende, och gör nu allt vi kan för att rätta till alla felaktigheter. Du kommer också självklart att fortlöpande hållas underrättad om utvecklingen.

Med vänlig hälsning

Marco Schubert
Chef
Audi Sverige