Audi Privatleasing

– ett enklare bilinnehav

Audi Financial Services erbjuder en rad olika lösningar för dig att finansiera din nya Audi. Ett bekvämt sätt är att leasa bil privat, för den bärande tanken med privatleasing är enkelhet. Du bestämmer tid, avtalar körsträcka och betalar en leasingavgift per månad. Efter avtalstiden återlämnar du bilen till din Audiåterförsäljare.

Fördelarna med Audi Privatleasing är många:

  • Ingen kontantinsats – inget krav på handpenning för privatleasing
  • Inget ägande – efter avtalstiden lämnar du tillbaka bilen
  • Restvärde – ingen restvärdsrisk och du behöver inte oroa dig om bilens framtida värde
  • Månadsbetalning – du betalar en leasingavgift för nyttjandet baserad på hur bilen används, planerad körsträcka, avtalstid och bilmodell
  • Avtalstid - oftast 24-36 månader för privatleasing men det finns även möjlighet till längre avtalstid

Audi Privat All Inclusive

Audi Privatleasing kan med fördel kombineras med Audi Försäkring och Audi Serviceavtal - allt på en faktura och betalning per månad.

För mer information kontakta din Audiåterförsäljare eller läs mer här.

Skötselguide/normalt slitage

Läs mer om hur du vårdar din privatleasingbil och vad som anses som normalt slitage.

Till skötselguiden

Fakta om Audi Privatleasing

Eftersom finansieringsformen är leasing finns det inget formellt krav på särskild leasingavgift (handpenning). Du får inte heller göra några ränteavdrag i deklarationen och övermilsdebitering tillkommer givetvis om du kör fler mil än ingånget avtal. Alltså är avtalstid och körsträcka extra viktigt att tänka på vid privatleasing. Efter avtaltidens slut återlämnas bilen till leverande Audiåterförsäljare, och en avräkning sker med eventuella övermil och skador utöver normalt slitage.

Fast eller rörlig ränta
Fast eller rörlig ränta. Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp till 60 månader för leasingavtal och vår rörliga ränta baseras på VWFS (Volkswagen Finans Sverige) basränta. Avläsning och förändring av räntan sker varje månad, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan).

Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter kontraktet upp till 60 månader.